Home » Nieuws »

Beste leden van zwembad Meerssen,

Graag wil ik als voorzitter even terugblikken op het afgelopen jaar.

Voorafgaand aan seizoen 2018 werd druk verbouwd. Niet alles liep op rolletjes, we kwamen nogal in tijdsnood door de vele regen die viel in de maanden maart en april, daarom is besloten om de renovatie in twee fasen op te splitsen. Op dit moment zijn we dan ook weer volop bezig met de tweede fase van de verbouwing. U zal zeker verrast worden als u het zwembad dit jaar binnen komt.

De zomer van 2018 was voor ons zwembad in een woord geweldig. Het aantal leden steeg van 2000 naar 3000 leden en het aantal incidenten bleef gelukkig beperkt.

Afgelopen seizoen mochten we verschillende bestuurders in ons zwembad verwelkomen. Zo kwam gouverneur Bovens een ochtend meedraaien en kregen we bezoek van gedeputeerden Koopmans en Geurts. Ook het hele College van Meerssen kwam op bezoek. Wethouder Jan Gulikers besloot zelfs een dagje  mee te draaien in onze horeca. Iedereen was, zonder uitzondering, bijzonder ingenomen met het resultaat.

In december mochten we de erfpacht-akte bij de notaris ondertekenen. Vanaf nu zijn we dan ook met z’n allen eigenaar van een zwembad, de ligweides en de gebouwen. Het terrein heeft een totale oppervlakte van 3,5 ha. De erfpacht-akte heeft een duur van 30 jaar.

Komende jaren gaan we aan de slag met het nemen van eventuele energiemaatregelen en de ontwikkeling van het hele gebied rond het zwembad, het zgn. Eiland in de Geul, samen met alle bewoners van het eiland en Buitengoed Geul en Maas.

Rest mij en het hele bestuur, u allen een fantastisch veilig en zonnig zwemseizoen toe te wensen. We zien elkaar vast en zeker deze zomer.

Groet

Ton Scheepers

Voorzitter zwembad Meerssen