Home » Nieuws » Agenda 2de Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 12 April 2022

Agenda 2de Algemene Ledenvergadering Zwembad Meerssen op dinsdag 12 April 2022

Beste leden,

Bijgaand ontvangen jullie de agenda voor de algemene ledenvergadering van Zwembad Meerssen, welke gehouden zal worden op 12 april 2022, ten lokale van Zwembad Meerssen, Molenveldweg 15 te Meerssen om 19.30 uur.

Daarnaast wensen wij jullie te informeren dat omstreeks 25 april het lidmaatschap voor 2022 van jullie IBAN zal worden afgeschreven. Volledigheidshalve wensen wij jullie erop te wijzen dat ieder lid zelf verantwoordelijk is voor tijdige en volledige afschrijving van zijn of haar lidmaatschap.
Indien uw lidmaatschap om welke reden dan ook niet via de incasso geïnd kan worden, stellen wij jullie nog tot 16 mei 2022 in de gelegenheid om het lidmaatschap zelf over te maken per bank (contante betalingen worden niet geaccepteerd).
Leden waarvan de betaling na 16 mei niet ontvangen is zullen verwijderd worden uit ons systeem.

Vertrouwende erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Bestuur Zwembad Meerssen

Onderstaande linken openen de agenda en notulen van de laatste ALV

Agenda

Notulen ALV 29 Maart 2022