Home » Nieuws » Notulen ALV 21-2-2018

Notulen ALV 21-2-2018

Geachte leden,

Het bestuur van uw vereniging nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op:

Woensdag 21 februari 2018 , 19.45 uur

in Ontmoetingspunt De Ketel,

Pastoor Dominicus Hexstraat 70 in Meerssen

De locatie is open vanaf 19.30 uur.

U kunt zich aanmelden voor deze ledenvergadering via:
info@zwembadmeerssen.nl

De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

01. 19.45 uur. Opening en vaststelling agenda.

02. Mededelingen en ingekomen stukken.

03. officieel aanstellen van bestuursleden
(Voorzitter, Secretaris, Penningmeester)

04. Presentatie van de nieuwe website (onder voorbehoud).

05. Financiële zaken.

a) financieel jaarverslag 2017.

b) verkiezing kascommissie voor 2018

c) begroting 2018

06. Uitleg renovatie plannen 2018

07. Wat verder ter tafel komt.

08. Sluiting van de vergadering.

Na afloop van de vergadering kan er nog wat nagepraat worden onder het genot van een drankje.

Verslag ALV 21-2-2018

01. Welkoms woord door onze voorzitter Ton Scheepers. Terugblik op seizoen 2017 gegeven. Uitleg gegeven over toezegging van geld van de Provincie. Provincie bestuurder Eric Geurts heeft in persoonlijk gesprek met Ton, Paul en Martijn de vraag gesteld of wij geld willen van de provincie of expertise. Wij hebben hierin in eerste instantie gekozen voor expertise. Mede gezien op het feit dat we allemaal vrijwilligers zijn en allemaal nog niet volledig op de hoogte zijn van de kennis om een zwembad draaiende te houden. Hierop volgend hebben we hulp gekregen van Guus Gulikers (Milieu inspecteur, Whvbz coördinator Provincie Limburg) en Frans Engelen (Technisch medewerker afdeling sport en beweging gemeente Roermond). Provincie was bereid om ons in de toekomst bij goed functioneren ook nog een subsidie te geven in 2018. Deze subsidie is € 62500,-. Dit bedrag telt de gemeente nu wel af van de door de gemeente in 2018 beschikbaar gestelde € 255.000,-
We krijgen in 2018 van de Gemeente de mogelijkheid om het zwembad over te nemen in een erfpacht constructie. We hebben nog geen antwoord van de Gemeente of de erfpacht voor 5, 10 of 15 jaar zal zijn. Woensdag 28 februari 2018 vind hierover een gesprek plaats met Wethouder Houben.
Om het zwembad weer 100% up to date te krijgen hebben we in 2017 een rapport laten opstellen door Sportfondsen BV. Zij komen uit op een totale minimale kostenpost van € 308.000,-. Dit kan nog oplopen tot € 500.000,-

02. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken

03. Er is een vraag over het aanstellen van de bestuursleden: Is er een verkiezing uitgeschreven door het huidige bestuur ? is aanmelding als bestuurslid nog mogelijk ? Er is door het huidige bestuur geen verkiezing uitgeschreven. Aangezien dit onze 1e ALV is en wij allemaal vrijwilligers zijn is dit niet gebeurt omdat we niet op de hoogte waren hiervan. Uiteraard is het wel nog mogelijk om je aan te melden als bestuurslid. Dit kan ten alle tijden bij een onze voorzitter Ton Scheepers. We zijn begonnen met een voorstel ronde van de huidige bestuursleden door Ton.
Tijdens deze vergadering hebben we het algemene bestuur benoemd. Voorzitter: Ton Scheepers, Secretaris: Jack Aarts, Penningmeester: Linda van den Broeck

Overige bestuursleden zijn op dit moment: Paul Lipsch, Maurice Roijen, Paul Veldman, Vivian Veldman, Frans Engelen, Irene Hermans

04 Nieuwe website is in ontwikkeling. Hiervoor hebben we het bedrijf Vormwijzer uit Meerssen de opdracht gegeven om deze voor ons te maken. De website zal gerealiseerd worden in WordPress, een CMS dat ons de mogelijkheid biedt om de site op een makkelijke manier te beheren. De website zal geoptimaliseerd worden voor weergave op een diversiteit aan apparaten (telefoons, tablets etc). De volgende modules worden toegevoegd aan de site: Ledenregistratie module, betalingsmodule en een nieuwsbrief module.

05a Financieel jaarverslag besproken. Zie bijlage voor actuele cijfers
05b kas commissie 2018: Rob Creemers en Demitry Steinschuld stellen zich beschikbaar voor seizoen 2018. Akkoord bevonden door aanwezige leden en bestuur.
05c begroting besproken. Zie bijlage voor actuele cijfers
Abonnement prijzen seizoen 2018 :
25,00 per persoon, + eenmalig 5,- voor aanschaf van het ledenpasje
35,- voor een 5 baden kaart. Deze kan alleen worden gekocht door leden van onze vereniging

06 Tekeningen laten zien van de renovatie plannen zoals gemaakt door de firma Estie.
Er is tijdens de afgelopen bestuursvergadering besloten om met 3 bedrijven verder te gaan.
Het stralen, coaten e.d. wordt uitgevoerd door de firma Waprof uit Hoensbroek.
De manier waarop dit bedrijf werkte, sprak ons het meeste aan en de prijs was gemiddeld.
Het inpakken van muurtjes met polyster wordt uitgevoerd door de Firma Esthie. Dit bedrijf is marktleider in de Benelux in polyster. Zij zijn vooral werkzaam voor Centre Parks, Walibi, Tikibad enz.
De vervanging van de chlooropslag, besturing en andere technische zaken wordt uitgevoerd door firma KWB.

De renovatie zal worden verdeeld over de komende 2 jaar.
De muur om het terras, het kleuterbad, de muren om de glijbaan en de muren en vloer bij de badmeesterpost zullen voor opening seizoen 2018 klaar zijn.
De vuurtoren presentatie zal in seizoen 2019 worden gerealiseerd.

Aan het diepe bad zal er niets veranderen. Muv de lekkages, deze zullen wel worden verholpen.

Doelstelling is om begin mei ons zwembad te openen.

07 Voorstel gekomen voor het aanstellen van een acquisiteur voor het binnenhalen van sponsorgelden voor komende seizoen. Wie wil dit voor ons gaan regelen ?
Eventueel een mailing naar alle leden sturen.
Voorstel: Bord maken op zwembad: vrienden van…. Hierop alle sponsors vermelden
Bericht sturen naar MeerVandaag voor advertentie mogelijkheden (tekst)

Maandelijkse nieuwsbrief gaan uitgeven . Dit wordt gerealiseerd zodra de website klaar is.

Vragen over winst en verlies rekening:
Hoe is bedrag giften en sponsors opgebouwd : 3500,- ontvangen van Rabobank. Hiermee is de glijbaan in 2017 opgeknapt.

De grote weide bij ons zwembad. Wie van onze leden wil meedenken hoe we dit op een nuttige en rendabele manier kunnen gaan gebruiken ?
Voorstel gekomen om eens een food truck festival te organiseren.

Vraag over bovenwonig:
Woning is niet meer in gebruik. Bewoner is vorig jaar verwijderd uit de woning.
Vooralsnog blijft de woning van de Gemeente. Woensdag 28-2-2018 vind er een gesprek plaats met de Wethouder hoe nu verder met deze woning.

Vraag over opleiden van badmeesters:
Opleiding vind plaats in Geusselt zwembad door Maastrichtse reddingsbrigade. Dit is op 3 donderdagen. Opleiding zal worden betaald door vereniging zwembad Meersen. Voorwaarde om
opleiding te mogen doen is dat men minimaal 8 uur vrijwillig als badmeester werkzaam zal zijn in seizoen 2018. Daarna zal het een betaalde functie zijn.

Afschaffen vrijwilligers werk ?
Voorstel om vrijwilligers werk af te schaffen omdat dit mensen afschrikt om lid te worden. Voorstel is niet aangenomen. Vrijwilligers werk blijft wel in de statuten staan.
Mocht het nodig zijn dan kunnen we hierop altijd terugvallen.
Proberen om onze leden binding te laten krijgen met hun zwembad. Dit kan eventueel door het organiseren van een klusdag. (wel tijdig communiceren)

Aanpassen openingstijden:
Besloten om de huidige openingstijden te handhaven. Bij slecht weer sluiten we om 12.00 uur. Bij extreem warm weer in onderling overleg met bestuur en badmeesters om het bad tot 1900
uur te openen. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de werk omstandigheden/uren.

Misgelopen inkomsten in seizoen 2017.
Door diverse omstandigheden hebben we een groot bedrag aan inkomsten misgelopen. Diverse incasso’s bleken niet goed te gaan en er was ook geen controle mogelijk in dit systeem.
Dit komt mede omdat we de bedragen alleen per batch tegelijk konden invoeren.
Hierdoor was er geen controle meer mogelijk per persoon.
Dit gaan we voor seizoen 2018 uiteraard proberen te voorkomen.

08 Rondvraag

Aantal bezoekers seizoen 2017 ? onbekend.

Vrijwilligerswerk: probeer afspraken altijd na te komen, let op dat er niemand voor een gesloten deur komt te staan terwijl hij vrijwilligers werk komt doen.

Tijdig een datum aangeven bij oproep op facebook zodat vrijwilligers hier ook in hun eigen planning rekening mee kunnen houden.

Kosten van Erfpacht: wordt behandeld tijdens gesprek met wethouder Houben

Hebben we het hele grasveld wel nodig ? Wij ontvangen momenteel een jaarlijkse bijdrage van het Stella Maris college in Meerssen. Daardoor loont het zich om het hele grasveld te
gebruiken.

EHBO’ers en BHV :
Afgelopen jaar hadden alle badmeester BHV. EHBO’ers waren tijdens openingstijden altijd aanwezig.

Eventueel een oproep op facebook plaatsen met de vraag of je in bezit bent van EHBO diploma en/of BHV
Tijdens het aanmelden de vraag stellen of men in bezit is van BHV of EHBO. Zo weten we dagelijks wie er aanwezig is op ons zwembad met EHBO of BHV.

Afsluiting van de vergadering door onze Voorzitter Ton Scheepers.