Home » Welkom

Welkom

In 2017 besloot de gemeenteraad van Meerssen dat een zwembad exploiteren niet langer tot de kerntaken van een gemeente hoorde en daarom na het seizoen 2016 gesloten zou gaan worden. In een allerlaatste poging om de sloop van het zwembad te voorkomen werd gezocht naar een nieuwe exploitant. Een serieuze kandidaat werd niet gevonden.

In februari 2017 meldden zich een aantal burgers bij de gemeente, die middels een burgerinitiatief het zwembad alsnog wilden redden van de sloop.

Er werd de Vereniging Zwembad Meerssen opgericht en samen met provincie en gemeente ging de vereniging aan de slag.

April 2017 kreeg de vereniging toestemming van de raad om het zwembad voor één jaar te mogen exploiteren. Met een klein budget werd in 6 weken tijd het zwembad weer enigszins toonbaar gemaakt en alle door Sportfondsen BV geconstateerde onveilige situaties werden aangepakt. Ondanks enkele tegenslagen waren alle partijen na afloop van het eerste seizoen toch meer dan tevreden. In februari 2018 gaf de gemeenteraad van Meerssen dan ook unaniem aan vertrouwen te hebben in de vereniging en besloot een subsidie van € 255.000 toe te kennen, zodat het zwembad geheel gerenoveerd kon gaan worden. Het subsidiebedrag van de gemeente Meerssen is inclusief de subsidie (€ 62.500) die de Provincie ons heeft verstrekt, als steun voor onze vereniging.

Zwembad Meerssen, voorheen zwembad de Parel, is een van de oudste openluchtzwembaden in onze omgeving. De opening van het zwembad vond plaats op 28 juni 1936 en is dus al meer dan 80 jaar oud. Al vanaf de opening werd het bad drukbezocht. Weinig ander vertier was er niet in die dagen. In de beginjaren waren er aparte openingsuren voor zowel mannen als vrouwen. Later werd ook gemengd zwemmen geaccepteerd.

In die tijd werd het water, afkomstig uit de Geul, gebruikt om het bad te vullen. Eerst werd het water uit de Geul opgevangen in een vijver die voor het zwembad lag. Vanuit hier werd het water weer terug getransporteerd naar het zwembad. Schoon was het allerminst. Het water was groen, door algengroei en vaak waren kinderen in het bad op zoek naar kikkervisjes.

Het zwembad voldoet tegenwoordig weer aan alle eisen en voorwaarden die de overheid gesteld heeft.

Inmiddels is het zwembad eind 2018 via erfpacht eigendom van Vereniging Zwembad Meerssen geworden.

In 2018 en begin 2019 heeft er een grootschalige renovatie plaatsgevonden.