Home » Nieuws » Corona Update

Corona Update

Beste leden,

Er schijnt weer licht aan het einde van de tunnel.

Deze week heeft de overheid haar “corona-routekaart” voor de komende maanden gepresenteerd. Op hoofdlijnen is toegelicht hoe Nederland langzaam uit de intelligente lockdown zal komen.
Als Zwembad Meerssen volgen we deze ontwikkeling op de voet, meer specifiek bekijken welke gevolgen de nieuwe – nog te publiceren – richtlijnen hebben voor ons recreatieve zwembad.

Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en kunnen wij nog geen antwoord geven over een (eventuele) opening en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden.

De komende dagen hopen wij hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen wij dit ook zo spoedig mogelijk met jullie communiceren. Wij willen wederom een weloverwogen besluit nemen, waarbij het respecteren van de richtlijnen, veiligheid en draagvlak voorop staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwembad Meerssen